Ανακοίνωση της Καθηγήτριας κ. Γεωργίας Πετράκη για  φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής το έτος 2016 και πριν και οφείλουν τα μαθήματα (510117) και (510030)

 Ανακοίνωση της Καθηγήτριας κ. Γεωργίας Πετράκη για  φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής το έτος 2016 και πριν και οφείλουν τα μαθήματα (510117) και (510030)