Οδηγίες σύνδεσης για τα διαδικτυακά μαθήματα

Παρακαλώ δείτε εδώ τις οδηγίες για τη σύνδεση των φοιτητών/τριών στα διαδυκτιακά μαθήματα και την εξ αποστάσεως διδασκαλία.