Κατάσταση ορκισθέντων 25/11/2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στη Γραμματεία μια ώρα νωρίτερα, στις 12.30 με την αστυνομική σας ταυτότητα,  για την υπογραφή εγγράφων και την παραλαβή τηβέννου.