Ανακοίνωση για το μάθημα Δημόσια Προβλήματα-Κρατκιές Πολιτικές (510210)

Το τελευταίο σεμινάριο του μαθήματος Δημόσια Προβλήματα-Κρατικές Πολιτικές θα γίνει την Τρίτη 28/01, ώρα 9-11 στην αίθουσα Γ3. 

Η Διδασκουσα