Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων 510431 και 510456 του κ. Μέμου

Τα προσφερόμενα μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2019-2020, (510431) Τα αποθεματικά της Κοινωνικής Ασφάλισης και η διαχείρισή τους και (510456) Σύγχρονες εξελίξεις στην Κοινωνική Ασφάλιση, θα εξετασθούν με την ηλεκτρονική αποστολή της εργασίας που σας έχει ανατεθεί, την ημέρα της εξέτασης που έχει οριστεί από το πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος.

Παρακαλώ όπως στείλετε τις εργασίες σας (επισυναπτόμενο αρχείο) σε μορφή έγγραφο του Microsoft word (docx) στο προσωπικό μου mail kostas_memos@yahoo.gr και όχι στο e-class ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα λόγω αυξημένης χρήσης.

Στο mail να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου σπουδαστή. Σε ομαδικές εργασίες παρακαλώ να σταλεί ένα mail, στο οποίο να αναγράφονται τα στοιχεία των μελλών της ομάδας που εκπόνησε την εργασία.

Ο Διδάσκων

Δρ. Μέμος Κωνσταντίνος