Εναρξη δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου α.ε. 2019-20

Οι δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019 –2020,   για του φοιτητές  2ου, 4ου, 6ου, 8ου εξάμηνου και των επί πτυχίω φοιτητών  θα πραγματοποιηθούν  κατά το χρονικό   διάστημα   από

 01/04/2020  ως και  17/05/2020,  ηλεκτρονικά