Εγγραφή στο Open e-Class

Όσοι και όσες εγγράφονται στο Open eClass θα πρέπει να δηλώνουν και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Επιπρόσθετα, όσοι είχαν γραφεί για μαθήματα που διδάσκονται στο εαρινό εξάμηνο πριν την 1/12/2019 θα πρέπει να επαναλάβουν την εγγραφή τους.