Ανακοίνωση μαθημάτων 510194 και 510195 (Διάλεξη Τρίτη 5/11/2019)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος ότι την Τρίτη 5/11/2019 θα γίνει διάλεξη του μαθήματος "Εισαγωγή στη θεωρία και τις μεθόδους των εμπειρικών κοινωνικών ερευνών" αντί του μαθήματος "Στατιστική Ι: Περιγραφική Στατιστική".