ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2020-21

Αναμένουμε από το ΥΠΑΙΘ να αποσταλεί στο Πανεπιστήμιο ο κατάλογος των επιτυχόντων που ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική εγγραφή.