Τμήμα Φοιτητικής μέριμνας – Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού

Τμήμα Φοιτητικής μέριμνας – Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού 

 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στεγάζεται στο ισόγειο του επταόροφου κτιρίου και παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

  • Σίτιση προπτυχιακών-μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων 
  • Στέγαση προπτυχιακών φοιτητών 
  • Στεγαστικό επίδομα 
  • Υγειονομική περίθαλψη 
  • Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης 
  • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
  • Αντίγραφα πτυχίου 
  • Ενημέρωση για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών 
  • Κατάθεση τίτλων ξένων γλωσσών (σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις ανακοινώσεις της υπηρεσίας) 

Για τη σίτιση πατήστε:

        https://www.panteion.gr/images/Documents/pdf/sitisi/diasit21.pdf 

Για τη στέγαση πατήστε:

        https://www.panteion.gr/images/Documents/pdf/stegasi/diadsteg21.pdf 

 

   Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 920 1642 - 210 920 1641 -  210 920 1142

   email : kefitmer@panteion.gr

   Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: καθημερινά 08:30-14:30