Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης (9/10/2019)

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης σε συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 09/10/2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου.

Ημερήσια διάταξη

 1. Προκήρυξη Εκλογών για τη θέση Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
 2. Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών 
 3. Συγκρότηση της Επιτροπής Προπτυχιακών  Σπουδών, ακ. Έτος 2019-20
 4. Συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών ακ. Έτος 2019-20
 5. Πρόταση σύστασης Εργαστηρίου του Τμήματος
 6. Εναρξη και λήξη δηλώσεων ΧΕ αε 2019-20
 7. Στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης του Τμήματος: Μέρος Δεύτερο: Εργαστήρια 
 8. Αιτήματα για την κάλυψη 3 οργανικών  θέσεων  ΕΤΕΠ 
 9. Κατάρτιση Τακτικού Προϋπολογισμού Παντείου Πανεπιστημίου οικονομικού Ετους 2020
 10. Ορισμός Συντονιστή Αναγνώρισης Μαθημάτων ακ. Έτους 2019-20
 11. Σύσταση τριμελούς Επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγραφής των υπό “Μετεγγραφή  Φοιτητών” και εισαγωγής Ειδικών Κατηγοριών ακ. Έτους 2019-20
 12. Σύσταση Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακ. Έτους. 2019-20 
 13. Αναγόρευση του Υ.Δ. κ. Σταυρουλάκη Εμμανουήλ ΑΜ 5112Δ005 σε διδάκτορα του Τμήματος
 14. Ορισμός Συμβούλων των νεοεισαχθέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών α.ε 2019-20
 15. Φοιτητικά Θέματα
 16. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 17. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 18. Έγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
 19. Ανακοινώσεις
 20. Συγκρότηση επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών

 21. Απόφαση του Τμήματος σχετικά με τα γραφεία των αφυπηρετησάντων και ομότιμων καθηγητών του Παντείου Πανεπιστημίου