ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 510101 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Κ.Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα με κωδικό 510101 '' Οικονομικά της Εργασίας '' (αίθουσα Γ5.1.) 

ΜΟΝΟ για την Τρίτη 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει στις 12:00 μ. λόγω της εκδήλωσης για την υποδοχή των πρωτοετών. 

 

Από τη Γραμματεία