ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510017 ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΟΡΔΑΝΗ ΨΗΜΜΕΝΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του μαθήματος "Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Κοινωνικής Πολιτικής'' Κ.Μ. 510017 (ΥΠ ε΄) θα εξεταστεί στις 27/9/2019 στο γραφείο Δ20 και ώρα 14:00 -17:00.