Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης (23/1/2019)

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης σε συνεδρίαση στις 23/01/2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.00 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου.

Ημερήσια διάταξη

 1. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την εξέλιξη του ΕΔΙΠ του Τμήματος κ. Κων/νου Μέμου στη μόνιμη Βαθμίδα Α. 
 2. Διατύπωση γνώμης Τμήματος για τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. 
 3. 4η τροποποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
 4. 2η τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
 5. Επιτυχόντες φοιτητές του Τμήματος στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032773, Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζόμενων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 6. Επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές 
 7. Θέματα ΕΔΙΠ
 8. Θέματα ΕΤΕΠ
 9. Έγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
 10. Φοιτητικά Θέματα
 11. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
 12. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 13. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της Υ.Δ. κ. Υφαντή Αγγελικής ΑΜ 5113Δ001
 14. Εισηγήσεις Τριµελών Επιτροπών για έγκριση  σχετικά µε τις αιτήσεις νέων  Υ.Δ.
 15. Πιστοποίηση του Τμήματος
 16. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης
 17. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της  Υ.Δ. κ. Οικονομάκη Μαρίας ΑΜ 5108Δ012
 18. Ένταξη του Καθηγητή κ. Σταύρου Μαυρουδέα στο Τμήμα και ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων