Ανακοίνωση παραλαβής αντιγράφων πτυχίων ανακηρυχθέντων πτυχιούχων Ιουνίου - Ιουλίου 2020

Αφορά τους ανακηρυχθέντες πτυχιούχους Ιουνίου - Ιουλίου 2020