ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του ΜΠΣ ότι λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των διπλωματικών εργασιών για ένα μήνα με έσχατο όριο την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Η υποβολή των διπλωματικών εργασιών θα γίνει ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση: pms.socialpolicy@panteion.gr

Παρακαλούνται όσοι εκ των φοιτητών είναι έτοιμοι και μπορούν να καταθέσουν και πριν το πέρας την προθεσμίας να προχωρήσουν στην υποβολή έτσι ώστε να προγραμματιστούν εγκαίρως και οι υποστηρίξεις των διπλωματικών τους.