ΠρΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοινώνεται πως, σύμφωνα με την προκήρυξη οι γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ θα πραγματοποιηθούν:

Πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές έχουν όσοι υποψήφιοι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με την «Κατάσταση  Συμμετασχόντων στις εξετάσεις» που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Δείτε εδώ τον Πίνακα συμμετεχόντων.

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι δύο ώρες και τριάντα λεπτά, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν μισή ώρα πριν (17.30) έχοντας μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία (διαβατήριο ή δίπλωμα αυτοκινήτου).

  • Η ΑΙΘΟΥΣΑ 209 βρίσκεται στην Πτέρυγα Στασινόπουλου (γυάλινο κτίριο 1ος όροφος)
  • Η ΑΙΘΟΥΣΑ 301 βρίσκεται στην Πτέρυγα Στασινόπουλου (γυάλινο κτίριο 2ος όροφος
  • Η ΑΙΘΟΥΣΑ Γ5.1 βρίσκεται στο Νέο Κτήριο (3ος όροφος)

ΑΊΘΟΥΣΕΣ