ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ " ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ '' ΚΜ 510185 ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Θ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος  ότι την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος 

510185 «Κοινωνία της Υπαίθρου και ζητήματα κοινωνικής πολιτικής» στην αίθουσα Δ12 και ώρα 11:00-14:00πμ.