Ανακοίνωση μαθήματος 510014

Η εξέταση του μαθήματος 510014 θα γίνει στις 6/10/2020 και οι ώρες εξέτασης για κάθε υποψήφιο/α αναγράφονται παρακάτω. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση που θα αφορά τον τρόπο σύνδεσης.

Ώρες εξέτασης