Ανακοίνωση μαθήματος 510194

Η ημέρα και ώρα εξέτασης του μαθήματος 510194 φαίνεται παρακάτω. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τον τρόπο σύνδεσης στην εξέταση.

Ημέρα και ώρα εξέτασης