Πρόσκληση συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, 2/7/2018

Πρόσκληση συνεδρίασης  της Γενικής Συνέλευσης  του Τμήματος, 2/7/2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Επικαιροποίηση του μητρώου  εσωτερικών και εξωτερικών μελών του  ΑΠΕΛΛΑ  του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
  2. Επισκέπτες μεταδιδάκτορες ερευνητές 
  3. 2ηΤροποποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ακ. Έτους 2018-19.
  4. Ορισμός του Επιστημονικού Υπεύθυνου της Πρακτικής Άσκησης του τμήματός  για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2022.
  5. Ανακοινώσεις Πρόεδρου και μελών της Συνέλευσης
  6. Δια βίου μάθηση- Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου
  7. Αίτηση μετακίνησης του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Σταύρου Μαυρουδέα στο Τμήμα

  8. Διακοπή της επιστημονικής άδειας της Aναπλ.  Καθηγήτριας κας  Συμεωνάκη Μαρίας

  9. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της  Υ.Δ. κ. Καζάνη Αγγελικής ΑΜ 5111Δ007