Αναπλήρωση μαθήματος Εισαγωγή στις Ποιοτικές Ερευνητικές Μεθόδους (510176)  της Καθηγήτριας Γ. Πετράκη

Η καθηγήτρια κα. Γεωργία Πετράκη θα κάνει μάθημα αναπλήρωσης του μαθήματος Εισαγωγή στις Ποιοτικές Ερευνητικές Μεθόδους (510176)  στη Γ1 τη Δευτέρα 15:00-18:00.