Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης (15/1/2020)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται σε συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 15/01/2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.30 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου.

Ημερήσια Διάταξη

  1. Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων.
  2. Επιτυχόντες φοιτητές του Τμήματος στο πλαίσιο της Πράξης "Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου" α.ε 2019-20
  3. Υποβολή υπομνήματος τριμελών Επιτροπών για την αποδοχή ή μη υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα και ορισμός τριμελών Συμβουλευτικών Επιτρoπών
  4. Φοιτητικά Θέματα
  5. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
  6. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
  7. Έγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
  8. Ανακοινώσεις