Αναπλήρωση διδασκαλίας του μαθήματος 510176

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι η αναπλήρωση του μαθήματος της Καθηγ. Γ. Πετράκη: 510176 "Εισαγωγή στις ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους" (ΥΠ Α΄) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/11/2018, στην αίθουσα 300 και ώρα 08:00-11:00 π.μ.