Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΓΣ (29/11/2018)

Τα μέλη της ΓΣ του Τμήματος παρακαλούνται να προσέλθουν σε συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 29/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου.

Ημερήσια διάταξη

 1. Συγκρότηση Εκλεκτορικού  Σώματος, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη,  για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτικές διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής»
 2. Επαναπροκήρυξη μιας θέσης ΕΣΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικές διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής» για το Εαρινό Εξάμηνο α.ε 2018-19
 3. Έγκριση εγγραφής εισαγομένων φοιτητών ειδικών κατηγοριών και μετεγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος  2018-19
 4. Προσθήκη Συγγράμματος  α.ε. 2018-19
 5. Εκθέσεις προόδου ΥΔ α.ε. 2018-19
 6. Θέματα εργαστηρίου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
 7. Ενημέρωση και αποφάσεις για ΚΕΔΙΒΙΜ
 8. Ημερίδα της Σχολής Πολιτικών Επιστημών με συμμετοχή του Τμήματος
 9. Επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές
 10. Θέματα ΕΔΙΠ
 11. Θέματα ΕΤΕΠ
 12. Εγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
 13. Φοιτητικά Θέματα
 14. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 15. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 16. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης