ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι το πρόβλημα που προέκυψε στη δήλωση των συγγραμμάτων ενός μικρού αριθμού μαθημάτων τακτοποιήθηκε.