Αναβολή διδασκαλίας του Σεμιναρίου "Περιθωριοποίηση και κοινωνική πολιτική"

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του Τμήματος μας ότι το μάθημα:  510437  Περιθωριοποίηση και κοινωνική πολιτική (ΣΕΜ) ώρα 11:00 –14:00 του Καθηγητή κ. Ι. Ψημμένου δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 29/11/2018, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.