Πρόβλημα σύνδεσης στο "skype for business"

Πρόβλημα σύνδεσης στο "skype for business"​​​​​

 

Τις τελευταίες ημέρες έχει παρουσιαστεί πρόβλημα στη λειτουργία της εφαρμογής, "skype for business".

Εάν στην πρώτη απόπειρα σύνδεσης εμφανιστεί σελίδα "error", αντιγράψτε τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης και επικολλήστε τον σε νέα καρτέλα ανώνυμης περιήγησης (https://noc.panteion.gr/ppt/126-incognito-mode)