Πρόσκληση συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, 11/9/2018

Ημερήσια διάταξη ΓΣ, 13.09.2018, 11.00 π.μ. στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου

 

 1. Αναγόρευση της Υ.Δ. κας Ευγενίου ΜαρίαςΑΜ 5109Δ003 σε διδάκτορα του Τμήματος 
 2. Αναγόρευση της Υ.Δ. κας Καζάνη ΑγγελικήςΑΜ 5111Δ007. σε διδάκτορα του Τμήματος 
 3. Επιλογή υποψηφίων για τη διδασκαλία μαθημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού", κατά το  ακαδημαϊκό έτος 2018-19.
 4. Συγκρότηση Εκλεκτορικού  Σώματος, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη,  για τη μονιμοποίηση του κ. Ηρακλή Μαυρίδη στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών».
 5. Εισήγηση τριμελούς επιτροπής για την αίτηση μετακίνησης του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Σταύρου Μαυρουδέα στο Τμήμα
 6. Ιστοσελίδα  του τμήματος
 7. Φοιτητικά Θέματα
 8. Επικύρωση πίνακα κατάταξης εισακτέων στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος  «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής» για το ακαδ. Έτος 2018-19.
 9. Εγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
 10. Θεματα ΕΤΕΠ
 11. Θεματα ΕΔΙΠ
 12. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
 13. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης