ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ" (ΚΩΔ. 510190)

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του μαθήματος επιλογής «Ανάλυση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής» (Κωδικός Μαθήματος 510190), ότι την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου και ώρα 17.00-20.00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση μαθήματος στην αίθουσα Γ.5.1.