ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ "ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑΣ" (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Βρείτε συνημμένη τη διορθωμένη ύλη του μαθήματος 510175 του κ. Μαυρίδη.