Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, 24/10/2018

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης στις 24.10.2018 και ώρα 11.30 π.μ. στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου  του Τμήματος

Ημερήσια διάταξη

 1. Επιλογή   Διευθυντή του Εργαστηρίου Φύλου
 2. Ιδρυση Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής
 3. Πρόταση ανακήρυξης σε Ομότιμο Καθηγητή του αφυπηρετήσαντος καθηγητή κ. Αντώνιου Μωυσίδη
 4.  Έγκριση εγγραφής εισαγομένων φοιτητών ειδικών κατηγοριών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19
 5. Κώδικας δεοντολογίας εξετάσεων στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
 6. Ωράρια –Αρμοδιότητες ΕΔΙΠ –ΕΤΕΠ του Τμήματος
 7. Εγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
 8. Φοιτητικά Θέματα
 9. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
 10. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 11. Επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές
 12. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης