Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης (25/9/2019)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να προσέλθουν σε συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 25/09/2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου.

Ημερήσια διάταξη

  1. Προκήρυξη μιας νέας θέσης στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
  2. Προγραμματισμός θέσεων ΔΕΠ για την ανάπτυξη του Τμήματος
  3. Ανακοινώσεις