ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ¨ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοινώνεται ότι καταρτίστηκε ο κατάλογος με τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου:

https://www.panteion.gr

Ανακοινώσεις σπουδών