Κατάσταση ορκισθέντων 17/12/2018, ΠΜΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην γραμματεία 1 (μία) ώρα νωρίτερα με την αστυνομική σας ταυτότητα για την υπογραφή εγγράφων και  την παραλαβή τηβέννου