Κατάσταση ορκισθέντων διδακτόρων 17/12/2018

Η  τελετή ορκωμοσίας για τους διδάκτορες του τμήματος μας θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ.  στην Αίθουσα Τελετών του Παντείου Πανεπιστημίου.