Ανακοίνωση για το μάθημα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι (510206)

Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι (κωδ. 510206)

Διδάσκοντες: Στ. Μαυρουδέας & Χρ. Παπαθεοδώρου

Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων ακαδ. έτους 2020-21

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες

Σας καλωσορίζουμε στο μάθημα «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι» που διδάσκεται (σε συνδιδασκαλία) στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας.

Όπως θα γνωρίζετε λόγω της επιδημίας COVID-19 το μάθημα – τουλάχιστον όσο διαρκεί η επιδημία - θα διδαχθεί εξ αποστάσεως λόγω των τεχνικών περιορισμών που θέτουν οι σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία είναι ένα πτωχό υποκατάστατο της δια ζώσης διδασκαλίας καθώς λείπει τόσο η άμεση επαφή διδασκόντων-διδασκομένων όσο και αλληλεπίδραση μεταξύ τους μέσα στο μάθημα. Παρόλα αυτά, αναγκαστικά, θα προχωρήσουμε με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και θα προσπαθήσουμε να είναι όσο το δυνατόν ζωντανότερη και πιο παραγωγική.

Για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι ΑΝΑΓΚΑΙΑ η εγγραφή σας στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα OpenEclass (https://openeclass.panteion.gr/modules/document/?course=TMG318). Στις σελίδες του μαθήματος στο Open eClass παρέχονται και αναρτώνται σημαντικές πληροφορίες όπως η περιγραφή του μαθήματος, τα συγγράμματα και η βιβλιογραφία, διάφορες ανακοινώσεις, πρόσθετα κείμενα και σημειώσεις, διαφάνειες των παραδόσεων, τρόποι αξιολόγησης κλπ.

Οι εξ αποστάσεως διαλέξεις στο μάθημα Πολιτική Οικονομία Ι θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams (MS Teams). Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν από τον υπολογιστή τους μέσω web ή μέσω smartphones και tablets όπου διατίθεται δωρεάν το αντίστοιχο app.

Απαραίτητή προϋπόθεση για την παρακολούθηση των διαλέξεων μέσω MS Teams είναι η εγγραφή των φοιτητών και φοιτητριών (που πρόκειται να επιλέξουν το μάθημα) μέσω της πλατφόρμας Open eClass, δηλώνοντας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Η εγγραφή στο μάθημα γίνεται με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού ιδρυματικού λογαριασμού - URegister.

Στην περίπτωση που δεν έχετε εγγραφεί στο OpenEclassμπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω σύνδεσμο και να κάνετε αίτημα να εγγραφείτε στην ομάδα του μαθήματος στο MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4edfb3bad0e9473a889ae25b3ade8720%40thread.tacv2/conversations?groupId=2cfa44ec-65e8-4699-80c3-5027ffe1cd44&tenantId=03eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f

Οι διαλέξεις μέσω MS Teams θα γίνονται κάθε Τρίτη στις 14:00 – 17:00. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Τρίτη 13/10/2020.

Μέσω της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ο χρόνος της κάθε διάλεξης θα είμαι μικρότερος από τον χρόνο της διδασκαλίας μέσω φυσικής παρουσίας. Είναι λοιπόν σημαντικό οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα παρακολουθούν να συμμετέχουν από την ακριβή ώρα έναρξης του μαθήματος για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου και την αποφυγή προβλημάτων στην ομαλή ροή του μαθήματος.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συνολική ή τμηματική καταγραφή και αναπαραγωγή των διαλέξεων που θα γίνουν μέσω MS Teams, χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφή άδεια του διδάσκοντα.