Ανακοίνωση μαθήματος "Στατιστική Ι: Περιγραφική Στατιστική"

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 17/1/2019 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος "Στατιστική Ι: Περιγραφική Στατιστική", στις 11.00 π.μ. στην αίθυσα Γ5.1.