Πρόσκληση σε συνέντευξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ανάλυση και Εφαρμογή Κονωνικής Πολιτικής"

Βρείτε συνημμένη την πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων που έχουν επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό στη γραπτή δοκιμασία στο μάθημα "Κοινωνική Πολιτική".