Ανακοίνωση υποβολής δικαιολογητικών μετεγγραφής επιτυχόντων με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια κ.ά.

Καλούνται οι επιτυχόντες της διαδικασίας μετεγγραφής ακαδ. έτους 2018-19 όπως μας  διαβιβάστηκαν με τον  ονομαστικό πίνακα  επιτυχόντων μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για τις εξής κατηγορίες:

  • Επιτυχόντες  με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια  
  • Επιτυχόντες μετεγγραφής  της παρ. δ του αρθ. 59 του Ν.4415 /2016-  ‘Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
  • Επιτυχόντες της παρ. 8 του Αρθ.21 του Ν.4332 χωρίς ποσοτικό περιορισμό
  • Επιτυχόντες της παρ. δ του αρθ. 59 του Ν.4415 /2016  (φοιτητές Κυπριακής καταγωγής).
  • ( αρ.  188797/Z1/06-11-2018 Υ.Α κύρωσης των παραπάνω πινάκων), καθώς και  την με αρ. πρωτ:193471/Ζ1/13-11-2018 Εγκύκλιο με οδηγίες για τον έλεγχο των δικαιολογητικών από το Υπ. Παιδείας,

να προσέλθουν προσωπικά με την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ημερομηνία γέννησης ή μέσω νομίμου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής από την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2018 έως και την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2018 καθημερινά και ώρες 10.00-13.00.