Ανακοίνωση μαθήματος 510190 «Ανάλυση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής»

Ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές εκπονούν προαιρετική εργασία στο μάθημα επιλογής «Ανάλυση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής» (Κωδικός Μαθήματος 510190) καλούνται τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου και ώρες 10.00-18.00 στην πρώτη συνάντηση προόδου. Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στις, συνολικά, δύο συναντήσεις προόδου είναι υποχρεωτική για την επιτυχή περάτωση των εκπονούμενων εργασιών.