Πρόσκληση συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, 20/6/2018

Πρόσκληση συνεδρίασης  της Γενικής Συνέλευσης  του Τμήματος, 20/6/2018 και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συγκλητου του Παντείου Παν/μίου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Ορισμός Τριμελών Επιτροπών Αξιολόγησης των υποψηφίων για διδασκαλία, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού" κατά το ακ. Έτος 2018-19.
 2. Σύσταση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού " κατά το ακ. Έτος 2018-19.
 3. Ιδρυση εργαστηρίου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτική
 4. Επισκέπτες μεταδιδάκτορες ερευνητές 
 5. Φοιτητικά Θέματα
 6. Συγκρότηση Εκλεκτορικού  Σώματος, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη,  για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρίες και μορφές Κοινωνικού Κράτους»
 7. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
 8. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 9.   Αναγόρευση της Υ.Δ. κας Αναστασίας Χαραλάμπησε διδάκτορα του Τμήματος ΑΜ 5114Δ005 
 10. Επικαιροποίηση των Μητρώων των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του  Τμήματος 
 11. Πιστοποίηση του Τμήματος
 12. Έγκριση Συγγραμμάτων των  μαθημάτων του ΠΠΣ Ακ  Έτους 2018-19
 13. Oρισμός Αναπληρωτή Διευθυντή στο ΠΜΣ.
 14. Ενταξη του Επίκ. Καθηγητή κ. Χριστόφορου Σκαμνάκη στο Τμήμα και ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων
 15.  Eγκριση αιτήσων αδειών μελών ΔΕΠ
 16. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης