Δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού

Υπενθυμίζουμε ότι  όλοι οι φοιτητές (νεοεισερχόμενοι και παλαιοί), το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος,, θα πρέπει να αποκτήσουν τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό για πρόσβαση στις ιδρυματικές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες μέσω της υπηρεσίας URegister (https://ureguster.panteion.gr) του Παντείου Πανεπιστημίου.