Πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΠΜΣ, ακ. έτος 2020-21

Ανακοινώνεται η κατάταξη των υποψηφίων για το ΠΜΣ "Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής" για το ακ. έτος 2020-21, με βάση τη συνολική τους βαθμολογία και την ειδίκευση που έχουν δηλώσει ως  πρώτη επιλογή.