Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα Ι

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στις αρχές και τις μεθόδους της Στατιστικής ανάλυσης που εφαρμόζονται στην κοινωνική έρευνα. Το μάθημα έχει στόχο την παροχή ενός επιπέδου εξοικείωσης με τις στατιστικές μεθόδους ανάλυσης δειγματοληπτικών κοινωνικών δεδομένων, κατάλληλου για μία πρώτη κριτική κατανόηση του στατιστικού υλικού που χρησιμοποιείται από φοιτητές και ερευνητές στις εργασίες τους. Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες εκπαιδεύονται στο κλασικό στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την οργάνωση αρχείων κοινωνικών δεδομένων και την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης. 

Αξιολόγηση:  Γραπτή εργασία

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

  • Agresti, A. & Finlay, B., 1997. Statistical Methods for the Social Sciences. 3rd ed. London: Prentice Hall.
  • Blalock, H., 1972. Social Statistics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.
  • Byrne, D., 2002. Interpreting Quantitative Data. London: Sage Publications.
  • Field, A. 2013. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. 4th ed. London: Sage. 
  • Fielding, J & Gilbert, N., 2000. Understanding Social Statistics. London: Sage.
  • Sirkin, M.R., 1999. Statistics for Social Scientists. 2nd ed. LondonSagePublications.
  • Wright, D.B., 2002. First Steps in Statistics. London: Sage Publications.

Επίσηςπροτείνονται τα εισαγωγικά κείμενα τη ςσειράς Quantitative Applications in the Social Sciences, A Sage University Papers Series.

Κωδικός Γραμματείας
51Μ208
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται