Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικής Προστασίας

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση των διακριτών πρακτικών και επιδιώξεων των διαφορετικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Για τον λόγο αυτό αναλύονται τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία προκειμένου να αποτιμηθούν και να ταξινομηθούν τα επιμέρους συστήματα, ειδικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Παρουσιάζονται και αναλύονται κριτικά οι βασικές και εναλλακτικές κατηγοριοποιήσεις των μηχανισμών κοινωνικής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στην εξέλιξή και στη μορφή, τις στοχεύσεις και τα αποτελέσματά τους στον σύγχρονο κόσμο. Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το αντικείμενο της συγκριτικής ανάλυσης και στην ενίσχυση της κατανόησης των στοχεύσεων της κοινωνικής πολιτικής και των πρακτικών της. 

Άξονες μαθήματος

 1. βασικές αρχές συγκριτικής ανάλυσης, μέθοδοι και εργαλεία 
 2. βασικές ταξινομήσεις των συστημάτων κοινωνικής προστασίας
 3. εναλλακτικές προσεγγίσεις συγκριτικής ανάλυσης της κοινωνικής πολιτικής
 4. κριτική αξιολόγηση των σταδίων ανάπτυξης των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας/ υγείας/ κοινωνικής ασφάλισης και των αποτελεσμάτων τους
 5. κοινές “πιέσεις” και απαντήσεις των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • EspingAndersenG. (2014),  Οι τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας· επιμ. Πετμεζίδου, Μ. Αθήνα : Τόπος.           
 • Λαλιώτη, Β. (2018), Όψεις συγκριτικής κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα : Τόπος.
 • Ferrera M. (1996), ‘The ‘Southern Model’ of welfare in Social Europe’. Journal of European Social Policy, 6, 17-37.
 • Ebbinghaus, B. (ed.) (2011) Varieties of Pension Governance. Pension Privatisation in Europe. (Oxford:Oxford University Press)
 • Esping-Andersen, G. (1999) Social Foundations of Postindustrial Economies (Oxford: Oxford UniversityPress).
 • Esping-Andersen, G. (1996) ‘After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy’ In G.Esping-Andersen (Ed.), Welfare States in Transition. National Adaptations in Global Economies (London:Sage), pp. 1-31.
 • Esping-Andersen, G., Gallie, D., Hemerijck, A. and Myles, J. (2002) Why we need a new welfare state (Oxford: Oxford University Press).
 • Kennet, P. (ed.) (2013), A Handbook of Comparative Social Policy, Edward Elgar, 2nd Edition, UK.
 • Jansson, O., Ottosson, J., Murhem, S. and Magnusson, L. (2016) Unemployment and Pensions Protection in Europe: the Changing Role of Social Partners – SWEDEN, OSE Paper Series, Research Paper No.26, April 2016, 60p.
 • Kaufman, Bruce E. (2006), The Global Evolution of Industrial Relations: Events, Ideas, and the IIRA. Geneva: International Labor Office.
 • McEwen, N. and Moreno, L.(eds) (2005), The Territorial Politics of Welfare,London, Routledge.
 • Pfaller, A., Gough, I. and Therborn, G. (1991) Can the Welfare State Compete? A Comparative Study of Five Advanced Capitalist Countries. London: Macmillan.
 • Pierson, C. (1995) Comparing Welfare States. West European Politics, 18(1), 197-203. 
 • Sainsbury, D. (1994) Gendering Welfare States. London: Sage.
 • Therborn, G. (1993) Beyond the Lonely Nation-State. In F.G. Castles (ed.), Families of Nations: patterns of public policy in Western democracies. Aldershot: Dartmouth. 
 • Torben Iversen, Capitalism, Democracy and Welfare, Cambridge, Cambridge University Press.

 

Κωδικός Γραμματείας
51M202
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
4
ERASMUS
Δεν διδάσκεται