Πολιτικές Ισότητας Φύλων

Το μάθημα εξετάζει τους στόχους και τα μέτρα των πολιτικών ισότητας στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ, όπως αυτές εξελίχθηκαν ιστορικά από τη δεκαετία του 1970. Έμφαση δίνεται στην ευρωπαϊκή πολιτική από τη Συνθήκη της Ρώμης (1957) μέχρι σήμερα και στις επιρροές της στην πολιτική ισότητας των φύλων στην Ελλάδα Αναλύονται τα κύρια εργαλεία άσκησης πολιτικής, όπως είναι η νομοθεσία για την ισότητα των φύλων, οι θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών, περιλαμβανομένων και των ποσοστώσεων, καθώς και η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming).

Δείτε εδώ το περίγραμμα του μαθήματος.

Κωδικός Γραμματείας
51M207
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται