Πολιτικά Συστήματα, Συνταγματικοί Θεσμοί και Κοινωνικά Δικαιώματα

Το μάθημα εξειδικεύει και εμβαθύνει στη σχέση κράτους και δικαίου, πολιτικών και συνταγματικών θεσμών με τα κοινωνικά δικαιώματα και τις κοινωνικές ανισότητες, δίνοντας έμφαση στην συγκριτική προσέγγιση.

Ενότητες

 • Σύνταγμα και οικονομική κρίση 
 • Οικονομικές, πολιτικές και συνταγματικές πτυχές εξόδου από την κρίση
 • Συγκριτική πολιτικών συστημάτων και κοινωνικές ανισότητες
 • Σύνταγμα, πολιτικό σύστημα και κοινωνικά δικαιώματα στη Λ. Αμερική: ειδικά θέματα
 • Κοινωνικές ανισότητες και πολιτικό σύστημα στην Κίνα: ειδικά θέματα 
 • Βαλκανικά Συντάγματα και κοινωνικές ανισότητες
 • Σοσιαλιστικά Συντάγματα και κοινωνικά δικαιώματα

Συνεργασίες

 • Ελίνα Μουσταϊρα, καθηγήτρια Συγκριτικού δικαίου, Νομική Αθήνας
 • Ελένη Ρεθυμιωτάκη, αν. καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του δικαίου, Νομική Αθήνας
 • Σοφία Αμοριανού, Ειδική επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη
 • Γρηγόρης Αυδίκος, Δικαστικός πληρεξούσιος Ν.Σ.Κ., δρ. Νομικής, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Δήμητρα Δαρέλλη, δρ. Νομικής, εισηγήτρια στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Δ. Καλτσώνης – Ν. Κανελλοπούλου (επιμ.), Συνταγματικοί και πολιτικοί θεσμοί των Βαλκανικών κρατών, Αθήνα, εκδ. Πεδίο, 2015
 • Γ. Κασιμάτης, Οι παράνομες συμβάσεις δανεισμού της Ελλάδας, Αθήνα, Λιβάνης, 2011
 • Κ. Χρυσόγονος, Η καταστρατήγηση του Συντάγματος στην εποχή των μνημονίων, Αθήνα, Λιβάνης, 2013
 • A. August, Cuba and its neighbours (democracy in motion), London – New York, Zed Books, 2013
 • S. Bagni (coord.), El constitucionalismo por encima de la crisis. Propuestas para el cambio en un mundo (des)integrado, Bologna, Filodiritto editore, 2016
 • St. Balme – M.W.Dowde (ed.), Building constitutionalism in China, New York, Palgrave Macmillan, 2009
 • J. Bell – D.L. Lopez – T. Caram (coord.), Documentos de la revolucion cubana, La Habana, Ciencias sociales, 2006
 • T. P. Bernstein – Hua-Yu Li (ed.), China learns from the Soviet Union, 1949-present, New York, Lexington books, 2010
 • J.P. Cabestan, Demain la Chine: démocratieou dictature?, Paris, Gallimard, 2018
 • M. Delmas-Marty – P.-E. Will (dir.), La Chine et la démocratie, Paris, Fayard, 2007
 • J. Gillespie – A.H.Y. Chen, Legal Reforms in China and Vietnam, London and New York, Routledge, 2010
 • G. Guiheux, La RépubliquePopulaire de Chine (Histoire généralede la Chine, 1949 ànos jours), Paris, Les Belles Lettres, 2018
 • R. Hernandez – J. Dominguez (coord.), Cuba, la actualizacion del modelo, La Habana – Washington DC, Ediciones Temas – Harvard University, 2013
 • S. Marti i Puig, Nicaragua (1979-1990). La revolucion enredada, 2012
 • Le Vietnam depuis 2000 ans, Paris, éditions de la République, 2017
Κωδικός Γραμματείας
51M215
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται