Μετανάστευση και Εργασία

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Θεωρητικές προσεγγίσεις της Μετανάστευσης – Μεταναστευτικής Πολιτικής 
 2. Ιστορικές Αναδρομές
 3. Μικρο-Μακρο προσεγγίσεις των Ανισοτήτων και των προβλημάτων προστασίας των Μεταναστών/τριών
 4. Οικιακές εργάτριες, οικοδόμοι, εργάτριες στη βιομηχανία sex
 5. Εργασία [υποχρεωτική] και παρουσίαση από τους/τις φοιτητές/τριες

Αξιολόγηση μαθήματος

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. Η εκπόνηση εργασίας είναι υποχρεωτική και η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος στηρίζεται στο βαθμό της εργασίας.

Προτεινόμενη ενδεικτική  βιβλιογραφία

 • Φούσκας, Θ. (2012) «Κοινότητες» Μεταναστών και Εργασιακή Αντιπροσώπευση, Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Ψημμένος, Ι. και Χρ. Σκαμνάκης (2008) Οικιακή Εργασία των Μεταναστριών και Κοινωνική Προστασία, Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Ψημμένος, Ι. (επιμ.) (2013) Εργασία και Κοινωνικές Ανισότητες, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
 • Beynon, H., P. Glavanis (eds) (1999) Patterns of Social Inequality. London: Longman.
 • Beynon, H. (1984) Working for Ford, Harmondsworth: Penguin.
 • Anderson, B. (2000) Doing the Dirty Work, London: Zed.
 • Psimmenos, I. (2017) Unveiling Domestic Work in Times of Crisis, J.M.G.S., Vol. 35, No 1, The Johns Hopkins University Press.
 • Βασιλικού, Κ. (2007) Γυναικεία Μετανάστευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
 • Ξυπολυτάς, Ν. (2013) Εσωτερική Οικιακή Εργασία, Αθήνα: Παπαζήσης.
 • LazarescuD. (2015) Σταδιοδρομία στην Υπηρετικότητα, Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Κασιμάτη, Κ. (2014) Σμύρνη: τα μείζονα Κύθηρα, Αθήνα: Gutenberg.

 

Κωδικός Γραμματείας
51Μ222
Κατηγορία
Υποχρεωτικό επιλογής
Διδακτικές μονάδες
4
ERASMUS
Δεν διδάσκεται