Αστική Γεωγραφία

Σκοπός μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές έννοιες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της αστικής γεωγραφίας, στη μελέτη του αστικού φαινομένου και της διαδικασίας αστικοποίησης, την ανάλυση της δομής και λειτουργίας της πόλης. Διερευνάται η εξέλιξη της βιομηχανικής πόλης, η μεταμοντέρνα αστικοποίηση και ζητήματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Τέλος, το μάθημα προσεγγίζει διεξοδικά τις διαδικασίες και τα φαινόμενα αστικοποίησης στην Ελλάδα.

Βασικοί άξονες της διδακτέας ύλης είναι: Εισαγωγή στην αστική γεωγραφία: η μελέτη του αστικού φαινομένου, της διαδικασίας αστικοποίησης και της οργάνωσης της πόλης. Η βιομηχανική πόλη, αίτια ανάπτυξης των πόλεων, εκβιομηχάνιση και αστικοποίηση, τύποι πόλεων στον αναπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο, φάσεις αστικής ανάπτυξης. Η οικολογική προσέγγιση για τον αστικό χώρο. Η Σχολή του Σικάγου. Η αστικοποίηση στον ελληνικό χώρο: ορόσημα αστικοποίησης, οικιστική διάρθρωση του ελληνικού αστικού χώρου, ο Αθηναϊκός χώρος Εξέλιξη και μετασχηματισμοί της βιομηχανική πόλης, μοντέλα της μεταβιομηχανικής πόλης Οικονομικά προβλήματα και πόλη: παγκόσμια οικονομία, από-βιομηχάνιση και επιπτώσεις στην πόλη Κοινωνική διαίρεση του χώρου, ανισότητες και αποκλεισμοί στις εσωτερικές περιοχές της πόλης. Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. Νέες αστικές οικονομίες: η ανάπτυξη της οικονομίας των υπηρεσιών, πολιτιστικές βιομηχανίες, αστικές αναπλάσεις/ εξευγενισμός των κέντρων των πόλεων Προσεγγίσεις της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

Κωδικός Γραμματείας
510124
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται